Musical PaulusDe Musical Paulus werd in het winterseizoen 2017-2018 door kerkelijk Meppel ingestudeerd en uitgevoerd in het voorjaar van 2014.


Paulus, mens van de weg.

Een trendy reclamebureau krijgt opdracht van de PKN om Paulus op een aansprekende en eigentijdse manier in de markt te zetten.
Hoe doe je dat en wie zit er nú nog op Paulus te wachten?
De liederen in de musical gaan over thema’s als man-vrouwverhouding, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Thema’s die Paulus heeft uitgedragen en nu nog steeds actueel zijn.

Hij kan zijn mond niet houden, die Paulus. Hij voert in zijn brieven en in de verhalen die over hem te vinden zijn in het bijbelboek Handelingen het hoogste woord. Hij is een gedreven persoon. Hij wil het evangelie, het goede nieuws over Jezus van Nazaret, niet voor zichzelf houden maar aan iedereen vertellen die maar luisteren wil. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven. En dat mag de hele wereld weten.

Met die boodschap gaat Paulus op reis. Een man met een missie. De eerste zendeling, de bekendste apostel. Hij trekt van stad naar stad. Overal brengt hij mensen in beweging. Overal ontstaan groepjes die verder gaan in het spoor van Jezus, de eerste gemeenten. Hij schrijft hen en zij schrijven hem. Paulus is misschien wel de meest persoonlijke auteur van het Nieuwe Testament. Hij schrijft geen tijdloze theologische verhandelingen, maar gaat in op de praktijk van alledag, het hier en nu. Zijn brieven zijn onderdeel van een dialoog, een geloofsgesprek tussen hem en mensen van vlees en bloed, toen en daar. Paulus is in alles wat hij doet en zegt missionair.