Het verhaal

De setting van deze musical is een trendy reclamebureau die een opdracht krijgt van de PKN om Paulus op een aansprekende en eigentijdse manier in de markt te zetten. Maar ja, hoe doe je dat? Wie zit er nú nog op Paulus te wachten?

De opdracht van de PKN aan het reclamebureau luidt als volgt:  
- het verhaal van Paulus vertellen
- laten zien waarom dit nog altijd actueel is
- laten zien wat de kerk van Paulus kan leren

Wie was Paulus eigenlijk?

Paulus was een gedreven man, hij wilde het goede nieuws over Jezus van Nazareth niet voor zichzelf houden maar aan iedereen vertellen die maar luisteren wilde. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven, voor vrede, vreugde en gerechtigheid. En dat mag de hele wereld weten. Hij houdt geen theologische verhandelingen maar gaat in gesprek met mensen over de dagelijkse dingen, over het hier en nu.

Overal waar hij kwam gebeurde iets. Zijn verhaal over Jezus bracht beroering, verwarring, verbazing, verandering, hoop. Aangestoken door de messiaanse weg van Jezus werd hij zelf iemand van de weg en ging hij anderen voor door wat hij vertelde en hoe hij leefde.

Gaandeweg de opdracht gaat het verhaal over Paulus ook iets doen met de mensen van het reclamebureau. Bijzondere momenten uit het leven van Paulus komen aan bod. Zo maken spelers en publiek kennis met zijn verhaal. Maar de spelers reageren ook op de teksten van Paulus. Ze geven hun commentaar, gaan in gesprek en vertalen naar deze tijd. Zo wordt duidelijk wat de boodschap is van Paulus, toen en nu. Zo wordt de afstand overbrugd tussen Paulus en de tegenwoordige tijd.

De liederen in de musical gaan over thema’s als man-vrouwverhouding, vrijmoedigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Thema’s die Paulus heeft uitgedragen.

Met de groeten van Paulus is dus geen historische musical maar brengt heden en verleden samen. Brengt mensen samen en nodigt iedereen uit om in beweging te komen, hier en nu!